Чернівецька обласна клінічна лікарня

Кадровий склад

 

Відділ кадрів
Відомий вислів „кадри вирішують все” на сьогодні стає надзвичайно актуальним. Тому проблеми ефективності роботи та високі показники великою мірою залежать від кваліфікації працівників.
В ОКУ „Чернівецька обласна клінічна лікарня” найважливішим чинником, що впливає на якість медичної допомоги є професійна підготовка та раціональне використання кадрових ресурсів.
Кадрова служба бере свій початок з часу заснування лікарні. Працівниками кадрової служби були медреєстратори: Лебл І.І., Бобек Л.Й., Богуцька Н.Ф. (1944-1945 рр.). Фельдшери: Френк С.І., Михайлова В.А., Казіна О.Й. (1945-1952 рр.). Діловоди: Фурман І.Д., Кочетова-Руст Р.П., Малюткіна Є.Д. (1952-1974 рр.).
З 1976 р. введено посаду заступника головного лікаря з кадрових питань, яку обіймав Мясников В.Ю. (1976-1982 рр.), пізніше – Машицька С.М. (1982-1996 рр.).
Заступник головного лікаря з кадрових питань Павлюк Н.М. (у центрі) з працівниками
відділу кадрів Колпак І.В. та Кирилюк Н.М.
З 1996 р. кадрову службу очолює Павлюк Н.М., яка за-безпечує підбір кваліфікованих спеціалістів; контроль за пра-вильною й ефективною роз-становкою кадрів; дотримання трудового законодавства під час прийому на роботу та методичне керівництво впровадженням і підвищенням ролі підготовки та навчання лікарів і молодих спеціалістів; проведення акре-дитації кадрової роботи й функціонування програми „Кадри”.
У цій справі їй допомагають старший інспектор відділу кадрів Кирилюк Н.М., інспектори Салагуб Н.О., Піць І.П., Колпак І.В. Юридичну службу лікарні очолює Стрілець Р.В.
Інспектор відділу кадрів
Піць І.П.
Старший інспектор відділу
кадрів Салагуб Н.О.
Юрисконсульт
Юрисконсульт
Воробець Р.В.