Чернівецька обласна клінічна лікарня

Урологічне відділення

Урологічне відділення
Чабан З.О.
Урологічне відділення розпочало свою історію в післявоєнні роки, коли у складі хірургічного відділення було виділено 20 самостійних урологічних ліжок.
Цей складний, і в той же час, такий необхідний напрямок роботи очолила Чабан З.О. Вона пройшла важкий шлях у хірургічних госпіталях в якості операційної медсестри. Після закінчення Чернівецького медичного інституту працювала лікарем хірургічного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні, а потім завідувачем урологічного відділення.
За віддану працю, вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я та організацію урологічної служби в Чернівецькій області Зоя Олександрівна нагороджена орденом Леніна, багатьма іншими відзнаками.
Учасниця 1-го з’їзду урологів СРСР та України, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
За період роботи приділяла багато уваги не тільки роботі відділення, але й формуванню урологічної допомоги в області. З її ініціативи створені урологічні кабінети у районах. Також допомагала з підбором кадрів та їх підготовкою, як на місцевій базі (урологічне відділення ) так і в провідних центрах (Київ, Харків, Москва, Ленінград).
Працівники кафедри факультетської хірургії та
хірургічного і урологічного відділень, 1964 р.
Разом з працівниками курсу урології, вона брала активну участь у проведенні складних оперативних втручань, розборі складних випадків, відстоювала власну думку при тому чи іншому втручанні в ряді урологічних захворювань, проводила клінічні обходи.
З моменту відкриття хірургічне відділення лікарні було базою факультетської хірургії Чернівецького медичного інституту. Очолювали кафедру в різні роки проф. Ковальов М.М., проф. Хенкін В.Л., доц. Юхимець О.Д., проф. Мільков Б.О., проф. Полянський І.Ю.
Красовський О.П. консультує лікарів
В подальшому було сформовано курс урології при кафедрі факультет-ської хірургії. Очолив його доц. Кра-совський О.П., який у роки Великої Вітчизняної працював у польовому хірургічному госпіталі, куди був при-званий після закінчення 4-го курсу медичного інституту. Вже після пере-моги 1945 р. закінчив останній курс Чернівецького медінституту і був на-правлений хірургом у Сокирянську ЦРЛ.
Згодом захист дисертації, педагогічна робота на кафедрі і дослідження урологічних захворювань. Красовський О.П. приділяв велику увагу не тільки підготовці студентів, але і широко займався науковими розробками при вивченні сечокам’яної хвороби, ізотопними методами дослідження в урології, пластичним втручанням на верхніх сечових шляхах, питаннями онкологічних оперативних втручань при урологічних захворюваннях. Зробив чималий внесок у рентгенодіагностику травматичних пошкоджень сечового міхура, застосував методику рентгенологічного дослідження для діагностики неповних пошкоджень сечового міхура та запровадив ряд інших інновацій.
Оперує Мураткін Д.С.
На курсі урології асистентом працював не менш досвідчений лікар-уролог, учень всесвітньо відомого уролога Фрумкіна А.П., к.м.н. Мурат-кін Д.С. Велику увагу він приділяв діагностиці та лікуванню туберкульозних уражень нирок і сечо-статевих органів, запровадив ряд оперативних втручань при цій патології.
Іншим напрямком його наукової та практичної діяльності було освоєння і проведення реконструктивних оперативних втручань при стриктурах уретри. Опублікував монографію про методи діагностики й лікування первинних злоякісних пухлин сечоводу.
З моменту відкриття курс урології став науковим та науково-практичним центром під-готовки лікарів-урологів, забезпечував практичну участь у формуванні урологічної служби області.
Так, випускники Чернівецького медичного інституту Зайцев В.І. та Федорук О.С. захистили кандидатські й докторські дисертації з актуальних проблем урології і очолювали курс урології.
В даний час урологічні відділення обласної клінічної лікарні і лікарні швидкої медичної допомоги є базовими для курсу урології (завідувач проф. Федорук О.С.), який перейшов з обласної клінічної лікарні до лікарні швидкої медичної допомоги.
Сьогодні в урологічному відділенні працюють два співробітники курсу урології (проф. Зайцев В.І та доц. Ілюк І.І.), які вивчають питання порушень сечовиділення при нейрогенних розладах, запальних захворюваннях сечостатевих органів; онкологічні проблеми в урології та інші актуальні проблеми.
З 18.03.2005 р. організована Асоціація урологів Буковини, яка налічує 49 членів. Її очолює проф. Зайцев В.І.
Працівники курсу разом з Асоціацією урологів підготували та провели на високому рівні дві науково-практичні конференції з актуальних проблем урології для урологів України, опублікували два збірники наукових робіт з актуальних питань урології сьогодення.
Зайцев В.І.
Працівники курсу приділяють велику увагу підготовці післядипломної освіти лікарів (навчання лікарів-інтернів з урології, проведення тематичних курсів для лікарів-урологів з актуальних питань урології, а також передатестаційних курсів для лікарів-урологів).
Лікарі відділення: Клевчук В.Я. і Савіна А.І. та завідувач Чабан З.О. під час клінічного обходу, 1969 р.
Одними з перших лікарів-урологів були: Мангейм-Шайковсь-ка Р.О., Савіна А.І., які, крім роботи в стаціонарі, надавали консультативну допомогу в обласній консультативній поліклініці.
Разом із науковими співро-бітниками курсу урології вони впроваджували передові на той час технології урологічної допомоги, формувались як фахівці високого рівня.
У 70-х рр. минулого століття відділення поповнилось молодими співробітниками, випускниками Чернівецького державного медичного інституту. Серед них лікарі Троцко А.І. та Чепига Я.О., які перейняли добрі традиції перших урологів Буковини і внесли свою частку в розвиток надання спеціалізованої допомоги населенню Буковини.
Окрім основної роботи в урологічному відділенні, Троцко А.І. очолювала профспілкову організацію лікарні, активно вела іншу громадську діяльність, брала участь у підготовці молодих медсестер і молодших медсестер, санітарок відділення та лікарні. Тепер перебуває на пенсії.
Чепига Я.О., після закінчення служби в армії був прийнятий на роботу лікарем урологічного відділення. Швидко опанував методи дослідження урологічних хворих, технології ведення післяопераційних хворих, активно долучався до проведення оперативних втручань. Опановував оперативні втручання високого ступеня складності, неодноразово підтверджував вищу кваліфікаційну категорію.
Савіна А.І.
Чепига Я.О.
Троцко А.І.
Він широко займався раціоналізаторською діяльністю, має більше 20 свідоцтв на впровадження раціоналізаторських пропозицій, у тому числі ним виготовлені інструменти для блокади вічка сечоводу, апарат для звукової стимуляції сечових шляхів при проведенні терапії на вигнання каменів сечоводу, модифіковані пункційні голки для проведення біопсій тощо. Протягом багатьох років є профгрупоргом урологічного відділення, наставником молодих лікарів.
У 1975 р. урологічне відділення сформоване у самостійний структурний підрозділ лікарні, який очолив Левицький А.І. Він є головним позаштатним урологом Головного управління охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації, Заслужений лікар України, кавалер ордену „Знак Пошани”, лікар-уролог вищої кваліфікаційної категорії.
Анатолій Іванович запровадив нові методики оперативних втручань на верхніх сечових шляхах, онкоурологічні втручання вищої категорії складності.

Левицький А.І.
Вперше на Буковині, саме він почав виконувати цистектомії при поширених злоякісних новоутвореннях сечового міхура із задовільним клінічним ефектом. Запровадив і широко використовує одноразову планову та екстрену аденомектомію при доброякісній гіперплазії передміхурової залози, а також інші складні сучасні оперативні втручання. У роботу відділення увів органозберігаючі операції при пухлинах нирки, втручання з враженнями обох нирок, ушивання міхурово-піхвових нориць та інші сучасні методики хірургічного лікування урологічних хворих.
Значну увагу Левицький А.І. приділяв організації урологічної допомоги в сільських районах області, безпосередньо в ЦРЛ проводив показові оперативні втручання для підготовки фахівців на місцях. Анатолій Іванович має 2 авторських свідоцтва, 8 наукових публікацій, 12 раціоналізаторських пропозицій, які впроваджено в практику роботи урологічного відділення.
Напружена робота в операційній
У кінці 90-х рр. ХХ ст. налагодив успішні контакти з лікарем-урологом з м. Сіетл (США) Айвеном Збаращуком (вихідцем з Буковини), який неодноразово відвідував уро-логічне відділення, спонсору-вав встановлення ендоско-пічного обладнання і про-ведення майстер класів для урологів Буковини, впровадже-
ння ендоскопічних оперативних втручань при різноманітній урологічній патології.
Протягом останніх 14 років всі оперативні втручання при доброякісній гіперплазії простати проводяться тільки ендоскопічно
 
                  Проданчук І.Г.
З квітня 2011 р. урологічне відділення очолює Проданчук І.Г., к.м.н., лікар-уролог вищої кваліфікаційної категорії.
Він швидко опанував складні оперативні втручання при різноманітній патології, є провідним фахівцем в ендоскопічній урології. У 1990-х рр. пройшов стажування у м. Сіетл (США).
Проданчук І.Г. широко впроваджує ендоскопічні хірургічні технології в урологічну практику відділення при злоякісних новоутвореннях сечового міхура, доброякісній гіперплазії простати, стриктурах уретри, деяких аномаліях розвитку вічок сечоводів, камінцях нижньої третини сечоводу.
В урологічному відділенні разом з працівниками курсу урології працює 13 лікарів, з них з вищою кваліфікаційною категорією 6, з першою – 3, з другою – 4.
Їм допомагає чималий колектив середніх та молодших медичних працівників, який очолює фахівець вищої кваліфікаційної категорії, старша медична сестра Мельничук М.Д. Медичні сестри високої кваліфікації: Каніна О.Ю., Петрикіна О.В., Швець М.А., Хандій С.А., Греку В.М., Стефаник М.В., Сторчак І.В., Гавалешко Л.А., Одинська Н.В., Боднарюк О.Г., Гавриляк І.І., Панівська М.В., Подар А.М., Попадюк В.П., Войтенко С.В., Чевка Л.К., Сандуляк А.А., Лупу О.І. здійснюють кваліфікований догляд за пацієнтами.
Під керівництвом сестри-господарки Томюк І.Д. щоденно дбають про атмосферу затишку у відділенні, забезпечують дотримання санітарних вимог, догляду за пацієнтами молодші медичні сестри.
Лікарський колектив урологічного відділення:
Чепига Я.О., Ежнед А.А., Кравчук А.К., обласний уролог Левицький А.І., Колесніков С.Б., доц. Ілюк І.І., проф. Зайцев В.І., завідуючий відділенням Проданчук І.Г., Миндреску О.І., Манкиш А.В., Рожок Р.В., лікар-інтерн Піщак О.В., клінічний ординатор Богач А.В.
 
Роботу урологічного відділення забезпечує чималий колектив середніх та молодших медичних працівників. Так, з вищою кваліфікаційною категорією працюють 11 медсестер, з першою – 3, другою – 2 медсестри. Чотири медсестри мають ступінь бакалавра.
Група медсестер з старшою медсестрою Касим М.В., 1982 р.
 
 
Багато років старшою медичною сестрою працювала Касим М.В., яка практично налагодила сестринський догляд за урологічними хворими, була наставником молодих сестер. Вона активно брала участь не тільки в безпосередній роботі старшої медичної сестри відділення, але активно готувала резерв на заміщення посад. Так, у відділенні підготовлено старшу медсестру для ЛОР центру, відділення щелепно-лицьової хірургії, урологічного відділення, відділення хірургії судин, гінеколо-гічного відділення.

Касим М.В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельничук М.Д.
На даний час роботою медсестер керує Мельничук М.Д. З моменту закінчення медичного училища працює в урологічному відділенні лікарні. Освоїла багато сестринських професій. Довгий час була опера-ційною медсестрою. Закінчила бакалаврат, атестована на вищу кваліфікаційну категорію. У справі виховання молодих сестринських кадрів, контролю якості роботи середніх та молодших медичних працівників відділення вона зберігає традиції її попередниці і наставниці Касим М.В. Завдяки її роботі, колектив відділення неодноразово займав призові місця на конкурсах кращих за професією.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                             Робота в перев’язувальній                                                                Аналіз рентгенологічного дослідження хворого

 

                                                         

                       Процедурна медсестра Хандій С.А.                                  Робота з меддокументацією (лікарі Кравчук А.К., Чепига Я.О., Колесніков С.Б.)

 

                                   

Вітання сестринського колективу з Міжнародним жіночим днем                                          Вітання з днем народження