Чернівецька обласна клінічна лікарня

Торакальна хірургія


Відділення торакальної хірургії
Відділення торакальної хірургії на 30 ліжок відкрито у складі обласної клінічної лікарні у 1982 році. Базовим завданням відділення являлось забезпечення спеціалізованої ургентної та планової допомоги торакальним хворим за усіма профілями патології, виключаючи захворювання на туберкульоз. Кураторами відділення в різні періоди його функціонування були завідуючі кафедрою: проф.. Мільков Б.О.- запровадив операції трансперикардіальних, контрлатеральних оклюзій кукси головного бронха при бронхіа льних норицях
; проф..Алексєєнко О.В.- запровадив одномоментні двосторонні операції при бронхоектатичній хворобі; проф.Полянський І.Ю.- запровадив пластичні оперативні втручання при ахалазіях стравоходу.
Завідувачі відділення: Хмелевський М.М.- лікар-хірург вищої категорії- 1982р.-1992р.
Завідувач відділення Яцків В.В. – Заслужений лікар України, лікар-хірург вищої категорії, кандидат мед.наук, доцент кафедри хірургії та очних хвороб БДМУ з 1992р.- по даний час.
Старша медсестра : Хавруняк Р.О.- бакалавр, медсестра вищої категорії. Працює з 1982р. по даний час.
У відділенні працює три лікаря вищої категорії, один першої та два другої категорії за фахом.Основний лікарський склад відділення: Сливка В.П., Лук»янчук Ю.Д., Онофрійчук І.Ф., Хмелевський А.М., Фрімет С.Е., Огородник О.А. Певний час у відділенні працювали лікарі Снігуряк М.Т., Шушко І.І.,Курявенко В.Г., Капленко В.М.,Ніцович І.М.
 
 
Спеціалізована торакальна допомога хворим надається в широкому діапазоні, виконуються стандартні та складні оперативні втручання при комбінованих та поєднаних травмах грудної клітки, раку легень, патології межистіння, вроджених вадах органів грудної клітки, патології стравоходу, діафрагми, доброякісних пухлинах легень, гнійно-септичних захворюваннях легень, плевритах та ін. За викликами санавіації лікарі відділення надають допомогу в лікувальних установах міста та області.
З 2005 року на базі відділеня організовано курси тематичного удосконаленя « Актуальні питання невідкладної торакальної хірургії» для лікарів загальнохірургічного профілю. Працівниками відділення опубліковано 52 науково-методичні праці, зареєстровано
4 винаходи, 1 деклараційний патент, 35 раціоналізаторських пропозицій.
Відділення торакальної хірургії, являючись складовою частиною пульмонологічного центру ОКЛ до якого входить пульмонологічне відділення ОКЛ, пульмонкоміся обласної консультативної поліклініки, ендоскопічне відділення, діагностичні служби, включаючи сучасну комп’ютерну томографію, УЗД обстеження, імунологічну, цитологічну лабораторію, проводить діагностику та малоінвазивні оперативні втручання при: