Чернівецька обласна клінічна лікарня

Хірургічне відділення

Хірургічне відділення
Робота хірургічного відділення розпочалася ще з жовтня 1886 р., коли відбулось відкриття Крайового шпиталю в Чернівцях. Згодом його очолював відомий хірург Бурачинський Т.-Є.
У 1919 р. в Чернівецькій Центральній лікарні функціонувало два хірургічних відділення. 1922 р. перше хірургічне відділення було переведено у приміщення відділення очних хвороб, а хворих на очі перевели в нове приміщення. В цьому хірургічному відділенні працював лише один лікар – Думітреску І. Відділення мало дві палати на 20-25 хворих, в яких септичні та асептичні хворі не були ізольовані. В ньому лише за серпень-грудень 1921 р. прооперовано 528 хворих, з яких померло 26.
Друге хірургічне відділення в 1921 р. очолював відомий на Буковині хірург, випускник Віденського університету, колишній директор адміністрації лікарні доктор Филипович В. Йому допомагали лікарі Бурачинський Т.-Є. та Гнідей Т. Хірургами цього відділення за 1918-1939 роки проведено близько 22,3 тис. операцій. Цікаво, що в ті часи хірурги мили руки в операційній холодною водопровідною водою.
У 1944 р. після визволення Буковини від фашистських загарбників, лікарня відновила свою роботу. Хірургічне відділення розміщувалось у двоповерховому (кам’яному) корпусі з напівпідвальними приміщеннями.
На першому поверсі розташувалось гнійне відділення на 10 палат, гнійна операційна і передопераційна, гнійна перев’язувальна. На другому поверсі розміщувалось чисте відділення на 10 палат, чиста операційна з передопераційною, яка одночасно була гіпсувальною палатою і маніпуляційною для урологічних хворих.
У 1945 р. хірургічне відділення розділили на два відділення, які були базами для двох хірургічних клінік Чернівецького медичного інституту. З 1948 р. в хірургічному корпусі розміщувалась тільки одна факультетська хірургічна клініка.
В повоєнні роки хірургічне відділення очолювали Зайдлер, Замлер Л.Є., Бзинько В.Ф., к.м.н. Гуляницький Ф.М., Цитрицький Є.Р., Савіних І.І., Жуковький М.Є., Шайхет П.З., Скачкова А.В., Роткіщев В.С., Чернов П.І., Мішенда М.П., Криніцина З.Я.
Цитрицький Є.Р.
Організатором і першим завідувачем кафедри фа-культетської хірургії Чернівецького медінституту був проф. Цитрицький Є.Р., який очолював її у 1944-1955 рр. Науковий напрямок кафедри за роки його завідування полягав у вивченні проблеми діагностики та лікування гнійної інфекції, у т.ч. вогнепальної. Ним започатковано також вивчення проблеми ендемічного зобу на Буковині.
З 1960 р. до 1970 р. хірургічним відділенням завідував Левітіс Л.Н. У цей період у відділенні активно впроваджувалися нові методики операцій на стравоході, шлунку та жовчних шляхах.
З 1945 р. хірургічні відділення обласної клінічної лікарні стали клінічною базою кафедри факультетської хірургії при новоствореному Чернівецькому медичному інституті. На той час у відділенні було 120 ліжок, з яких – 100 загальнохірургічних та 20 урологічних.
Роман Л.І.
Ковальов М.М.
У 1958-1961 рр. завідувачем кафедри факультетської хірургії був проф. Роман Л.І. – військовий хірург з величезним клінічним та хірургічним досвідом.
За час завідування проф. Романа Л.І. провідним науковим напрямком кафедри було дослідження патогенезу різних форм зобу. Пріоритет мало впровадження нових методів діагностики та хірургічного лікування зобу та оцінка їх ефективності.
З 1961 р. до 1962 р. кафедру очолював проф. Ковальов М.М., який у вересні 1954 р., наказом Міністерства охорони здоров’я, був призначений ректором Чернівецького медичного інституту і одночасно працював доцентом кафедри факультетської хірургії.
Значна частина наукового напрямку роботи кафедри у цей період була присвячена оцінці результатів хірургічного лікування ендемічного зобу.

Хенкін В.Л, 1963 р.
Оперує проф. Хенкін В.Л., 1967 р.
У 1961-1971 рр. кафедру факультетської хірургії очолював проф. Хен-кін В.Л. Під його керівництвом та за безпосередньою участю розроблялися актуальні проблеми торакальної та серцево-судинної хірургії. Їм присвячені 3 докторські та 8 кандидатських дисертацій, виконанням яких керував він.
Проф. Хенкін В.Л. активно досліджував питання хірургії щитоподібної залози, пластичну хірургію з приводу щілин губи, піднебіння, опіків. Він був членом Всеукраїнського товариства хірургів, членом редакційної ради журналу „Клінічна хірургія”, головою Чернівецького обласного наукового товариства хірургів.
У 1967 р. на базі кафедри був створений курс анестезіології і реаніматології.
Із серпня 1971 р. до червня 1980 р. кафедру факультетської хірургії очолював доц. Юхимець О.Д.
Юхимець О.Д., 1965 р.
Обхід хворих за участю Юхимця О.Д., 1973 р.
З перших днів Великої Вітчизняної війни Юхимець О.Д. перебував на службі в діючій армії. У 1941 р. у боях під Москвою був важко поранений і евакуйований у Киргизстан. Після одужання вступив у Киргизький медичний інститут і закінчив два курси. У зв’язку з евакуацією госпіталю в Білорусію у 1943 р. навчання в інституті було перервано і Юхимець О.Д. продовжив службу в армії. У 1945 р. вступив на II курс Чернівецького медичного інституту, який закінчив 1948 р. і був залишений на наукову роботу на кафедрі факультетської хірургії. У 1957 р. він захистив кандидатську дисертацію на тему: „Лечение инфицированных ран терпентином (живицей) из Буковинской пихты”. У 1960 р. обраний на посаду доцента кафедри. У вересні 1962 р. призначений ректором Чернівецького медичного інституту і працював на цій посаді до 1974 р.
У цей період основний науковий напрямок колективу кафедри був спрямований на ґрунтовне вивчення патогенезу і методів хірургічного лікування зобу, синтез нових лікарських препаратів та дослідження їх властивостей.
У 1980-1997 рр. кафедру факультетської хірургії очолював професор Мільков Б.О. – Заслужений діяч науки і техніки України, „Відмінник охорони здоров’я”, доктор медичних наук, голова Чернівецького обласного наукового товариства хірургів, голова Буковинської крайової організації Всеукраїнського лікарського товариства, лауреат премій імені Володимира Залозецького та Юрія Федьковича. Людина, яка стала уособленням цілої епохи становлення, прогресу і розквіту сучасної хірургії.
Мільков Б.О., 1984 р.
Мільков Б.О. в операційній торакального відділення, 1985 р.
Науковий напрямок колективу кафедри у ці роки присвячений розробці актуальних проблем торакальної та абдомінальної хірургії. У клініці були створені торакальне та проктологічне відділення, які почали надавати спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу населенню краю. У роботу торакального відділення впроваджено нові технології лікування емпієми плеври, неспроможності кукси бронха. Проф. Мільков Б.О. зробив вагомий внесок у вирішення проблеми лікування гострого перитоніту. Він автор 10 монографій, 12 винаходів, 347 друкованих наукових праць.
Під його керівництвом виконано 3 докторські (Кулачек Ф.Г., Стащук В.Ф., Полянський І.Ю.) і 14 кандидатських дисертацій. У цей період до складу кафедри входили курси анестезіології і реаніматології, урології, ЛОР, очних хвороб, стоматології, дитячої хірургії. На кафедрі працювали доценти: Шамрей О.П., Красовський Г.П., Стащук В.Ф., Ротар В.І.; асистенти Кулачек Ф.Г., Дейбук Г.Д., Клименко О.М., Мураткін Д.С., Широков І.Р., Полянський І.Ю. Після закінчення клінічної ординатури асистентами стали Гресько М.М., Білоокий В.В., Гринчук Ф.В.

З 1997 р. кафедру факультетської хірургії очолює проф. Полянський І.Ю. У 1978 р. він закінчив Чернівецький медичний інститут, потім працював торакальним хірургом у Чернівецькому обласному протитуберкульозному диспансері. У 1981 р. обраний на посаду асистента кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Чернівецького медичного інституту. У 1985 р. Полянський І.Ю. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Развитие и становление топографии грудного протока в раннем онтогенезе человека”. З 1985 р. до 1987 р. працював асистентом кафедри патологічної анатомії. З 1987 р. – асистент, а з 1992 – доцент кафедри факультетської хірургії. У 1996 р.

 

Полянський І.Ю. захистив докторську дисертацію „Особливості розвитку, перебігу, профілактики та лікування перитоніту при променевому ураженні”.
Полянський І.Ю.
З 1996 р. – професор, а з 1997 р. – завідувач кафедри факультетської хірургії. Напрямок нау-кових досліджень якої – розробка нових методів діагностики та ефективного лікування поєднаної гострої хірургічної патології, профілактика післяопераційних ускладнень, впровадження нових хірургічних технологій. Вперше на Буковині під керівництвом проф. Полян-ського І.Ю. впроваджено малоінвазивні методи оперативних втручань – лапаро- та торако-скопічні операції. Він є автором 205 наукових праць, 23 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, понад 180 раціоналізаторських пропозицій. Проф. Полянський І.Ю. – керівник 5 кандидатських дисертацій.
У різні періоди до складу кафедри входили курси урології, анестезіології та реаніматології, стоматології, які згодом були реорганізовані в окремі кафедри або передані до інших кафедр. У 1997 р. до кафедри приєднані курси ЛОР та очних хвороб.
Колектив кафедри, 2011 р.
З розвитком кафедри факультетської хірургії розвивалася її клінічна база – хірургічне відділення.
У 1970-1973 рр. відділення очолював лікар вищої кваліфікаційної категорії Бахтін А.О., який багато зусиль доклав до розвитку хірургії судин та створення у 1974 р. самостійного відділення судинної хірургії.
З 1973 р. на чолі відділення Дригібко В.Г. Талановитий хірург і організатор, разом з кафедрою факультетської хірургії, впроваджував у практичну діяльність нові медичні технології абдомінальної та торакальної хірургії, проктології, ендокринної хірургії.
У 1982 р. завідувачем відділення призначений Василинчук В.І., який продовжив традиції відділення і кафедри, вніс багато нового у розвиток відділення, що сприяло покращенню показників його роботи та результатів хірургічного лікування хворих.
З 1988 р. відділення очолив Сідор П.П., головний хірург обласного відділу охорони здоров’я Чернівецького облвиконкому, Заслужений лікар України, лікар вищої кваліфікаційної категорії. Його організаторські здібності, знання потреб населення у хірургічному лікуванні дали змогу створити у лікарні самостійні відділення: проктологічне та судинної і торакальної хірургії. Він активно відстоював та наполягав на будівництві в лікарні нового хірургічного корпусу, оснащенні відділень сучасним медичним обладнанням, впровадженні малоінвазивної хірургії, підготовці кваліфікованих хірургів не тільки для відділення лікарні, а й для медичних закладів області.
 
Бахтін А.О.

Дригібко В.Г.
Сідор П.П.
 
Василинчук В.І.
Давидюк І.П.
Баранецький Ф.І.
 
У 2000 р. завідувачем відділення став Давидюк І.П., який своєю натхненною працею продовжив надбання своїх попередників і забезпечив роботу відділення відповідно до вимог третинного рівня надання медичної допомоги.
У відділенні працюють висококваліфіковані хірурги. Серед них: Козак В.П., Курявенко В.Г., Погірляк В.С., Сахацький В.О., Дорош В.П., Андрієць В.Т., Скоріна А.П., Тюєв А.В., Харабара О.Г., Ключевський В.Б., Панкевич О.В., Пампуряк Д.І., Рудой О.Д.
Козак В.П.
Курявенко В.Г.
Погірляк В.С.
Сахацький В.О.
Скоріна А.П.
Тюєв А.В.
Харабара О.Г.
Пампуряк Д.І.
Рудой О.Д.
Панкевич О.В.
Ключевський В.Б.
Дорош В.П.
Допомагає їм чималий колектив середніх медичних працівників, який очолює фахівець вищої кваліфікаційної категорії, старша медична сестра Перун Н.Г. Кваліфікований догляд за пацієнтами здійснюють медичні сестри: Рибчакова Н.М., Ткачук Н.М., Ткачук Н.І., Арделян К.П., Верстяк О.І., Гаврилиця Г.В., Дичка А.М., Жижиян З.Л., Мельник О.В., Онуфрійчук Л.Л., Труфен М.І., Цурик Н.І., Чурікова М.Д., Шотропа Т.О., Яценюк О.М.
Роботу операційних забезпечують медсестри: Ткачук Ю.О., Арсеній М.В., Вовківська Н.А., Поляк Н.В., Аносова Н.В., Микитчук Г.С., Місюра В.Б., Георгіца А.Г., Цинтар Д.С. Керує ними старша операційна медична сестра вищої кваліфікаційної категорії Редколіс М.М.
Старша медсестра
відділення Перун Н.Г.
Старша операційна
медсестра Редколіс М.М.
Дбають про атмосферу затишку у відділенні, забезпечують дотримання санітарних вимог догляду за пацієнтами молодші медичні сестри: Глеба М.М., Скалат О.М., Лакуста К.М., Мага Н.Л., Кіфюк А.І., Кишпан В.Л., Харина О.М., Флорескул М.А., Флорескул О.І., Постевка Д.В., Пенюк М.В., Паламарюк В.М., Павлюк О.Г., Мороз З.Т., Лакуста О.С., Костащук С.П., Кирилюк Н.П., Зварич Д.Д., Зазубик К.Д., Гладюк Є.Д., Гарабажіу Л.Т., Ганчер М.К., Барановська М.М., Баланецька К.М., Амброзяк Г.В. Керівництво ними здійснює сестра-господарка Хомик М.М.