Чернівецька обласна клінічна лікарня

Ревматологічне відділення

В 1960 році в лікарні було створено кардіологічне відділення, де лікувалися пацієнти кардіологічного профілю та з вродженими і набутими вадами серця. У кардіологічному відділенні було розгорнуто 40 ліжок, очолювала його лікар вищої категорії Голеніщева Г.М.; на посаді старшої медичної сестри працювала Підлубляк-Желєзова Н.Ф.
В 1962 році на базі відділення організовано кардіо-ревматологічне диспансерне відділення, в складі якого функціонували: стаціонар на 40 ліжок, кардіоревматологічний кабінет консультативній поліклініці, організаційно-методичний кабінет, кабінет функціональної діагностики та імунологічна лабораторія.
Відділення очолювали лікарі вищої категорії:
з 1962 року – Жук Тетяна Борисівна,
з 1980 року – Сахненко Ема Михайлівна.
Старшими медичними сестрами працювали:
з 1962 року – Підлубняк-Желєзова Н.Ф.,
з 1979 року – Буркіна Н.В.,
з 1986 року – Понич Л.О.
З 1986 року відділення функціонує як ревматологічне на 50 ліжок, з 1999 року – на 60 ліжок. Відділення продовжувала очолювати лікар Сахненко Е.М., а з 1996 року його очолила лікар вищої категорії Гавриш (Репела) Лариса Осипівна.


Гавриш Л.О.


Старшою медичною сестрою з 1988 року призначена досвідчений спеціаліст, медична сестра вищої категорії Бобик Зінаїда Олександрівна.
У штаті відділення працювали лікарі: Сирота Т.І., Бойко А.Д., Богачик Д.Д.
Сьогодні у відділенні працюють лікарі вищої категорії: Сахненко Е.М., Тащук С.З., Бойко Л.Д.; канд. мед.наук Чіпко Т.М., лікарі І категорії: Гретчин В.В., Сажин Н.І., лікар ІІ категорії Томусяк Л.Т.
На базі ревматологічного відділення підготовлено 36 лікарів з питань ревматології районних та міських лікарень.
Ревматологічне відділення є клінічною базою кафедри внутрішньої медицини та ендокринології Буковинського державного медичного університету.
Впродовж тривалого часу кураторами відділення були професор Сінчук О.М., доцент Глубоченко В.Г., на даний час доцент Волошина Л.О. У проведені лікувально-діагностичного процесу брали участь асистенти кафедри, к.мед.н. Гайдичук Степан Федорович, Гоцуляк Ольга Федорівна. На базі відділення підготовлено і захищено 2 кандидатських і 1 докторська дисертації.
Лікарі відділення є членами Української Асоціації ревматологів, беруть участь у науковій роботі: є авторами і співавторами 36 наукових праць, 2 патентів на винаходи, 3 раціоналізаторських пропозицій; систематично беруть участь в роботі науково-практичних конференцій, пленумів та Національних конгресів ревматологів України, переривчастих курсів для ревматологів і кардіологів області.
Лікарі відділення є кураторами центральних районних лікарень області та надають їм організаційно-методичну і консультативну допомогу.
У відділенні впроваджуються нові технології обстеження та лікування пацієнтів з ревматологічною патологією, проводиться сучасна діагностика та лікування захворювань ревматологічного профілю:
Використовуються методи дослідження:
лабораторні: клінічні, біохімічні, бактеріологічні, вірусологічні, морфологічні (цитологічні, гістологічні);
інструментальні: рентгенологічні (в т. ч. комп’ютерна томографія), ендоскопічні, УЗО.
Лікування проводиться згідно протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Ревматологія», з використанням еферентних методів лікування, ГБО.