Чернівецька обласна клінічна лікарня

Ренгенологічне відділення

Рентгенологічне відділення лікарні почало свою історію на початку 50 років. В ці роки був відкритий перший рентгенкабінет на базі ІІ терапевтичного відділення, очолювала його лікар – рентгенолог Гуревич Олена Львівна. В цей же період на території лікарні відкрита поліклініка де розміщувався рентгенкабінет з одним рентгендіагностичним апаратом. Завідуючим кабінетом був лікар – рентгенолог Гройсман Яків Айзікович.
З 1956 року були відкриті рентгендіагностичні кабінети в хірургічному корпусі і приймальному відділенні.

В 1957 році рентгенвідділення очолювала лікар -рентгенолог Ковальова Ганна Оттівна.
Починаючи з другої половини 1957 року рентгенкабінет очолив лікар – рентгенолог Гройсман Яків Айзікович, очолював його до 1965 року. З 1965 року рентгенвідділення очолив Мазур Франц Станіславович.
З 1968 року рентгенологічне відділення очолював лікар -рентгенолог Лемешко Вільям Миколайович.
З 1972 року по 1989 рік відділення очолював рентгенгенвідділення лікар – рентгенолог Балинський Аркадій Францович.
З 1989 року по теперішній час рентгенологічне відділення обласної клінічної лікарні очолює лікар – рентгенолог вищої категорії, позаштатний рентгенолог гггГоловного управління охорони здоров′я обласної державної адміністрації Громнічний Петро Вікторович.
За період роботи рентгенвідділення в ньому працювали лікарі рентгенологи Гуревич О.Л, Гройсман Я.Є., Ковальова Г.О., Мазур Ф.С., Лемешко, Балинський А.Ф., Луканьова С.О., Білоусова З.В., Корнійчук В.В., Нощенко Г.Г., Боднарь П.М., рентгенлаборанти Ілько І.І., Погорелова Г.П., Калинчук М.М., Онуфрійчук М.К., Сухецький Г.П, Власійчук І. В., Філіпова Ю.Ф., Нощенко Л.О., Тисницька П.К., Рознай Н.П., Гайдійчук Л.О., Баранюк .Т., Гофман Л.С.
Рентгенологічне відділення стало організаційно -методичним центром управління рентгенологічною службою області, базою навчання лікарів – рентгенологів та рентгенлаборантів.
На даний час рентгенологічне відділення обласної клінічної лікарні нараховує 15 рентгендіагностичних апаратів, працює 7 кабінетів
.За останні роки відділення придбало 3 нових апарати. В 2000році одержано компютерний гама-томограф, де проводяться радіоізотопні обстеження нирок, щитовидної залози, сканування кісток. В 2004році одержано цифровий компютерний флюорограф, в 2007році встановлено сучасний спіральний 6-зрізовий КТ, на якому працює підготовлений молодий лікар, а в 2008 році одержано цифровий рентгенапарат.


П.В.Громнічний

Роботою рентгенологічного відділення з 1989 року керує завідуючий відділенням лікар - рентгенолог вищої категорії Громнічний Петро Вікторович
У відділенні працює 7 лікарів рентгенологів – 5, з яких мають вищу категорію - Ушаков І.І., ( з 1966 ), Іконніков А.П.,( з 1971 року), Бурсук Г.Д.,Піц В.А.,( з 1990 року ) один лікар – рентгенолог з першою категорію Лапшина Н.Д., ( з 1994 року), підготовлено одного лікаря - рентгенолога Печенюк В.В.( в 2008 року).
Рентгенологічне відділення лікарні надає організаційно-методичну допомогу медичним закладам області. На протязі функціонування рентгенвідділення постійно здійснюється підготовка лікарів – інтернів та рентген лаборантів, а також проводяться переривчасті курси лікарів-рентгенологів області з висвітленням проблемних питань роботи рентгенслужби області сумісно з курсом променевої діагностики БДМУ. Рентгенвідділення постійно співпрацює з облтубдиспансером та СЕС по виявленню туберкульозу та раку легень. В рентгенологічному відділенні обласної клінічної лікарні постійно впроваджуються в практичну діяльність сучасні розробки курсу променевої діагностики Буковинського державного медичного університету, де покращується якість обстеження та зменьшення променевого навантаження.