Чернівецька обласна клінічна лікарня

Пульмонологічне відділення

Пульмонологічне відділення
Для покращення надання медичної допомоги хворим пульмонологічного профілю у квітні 1982  р. було реорганізовано друге терапевтичне відділення в пульмонологічне на 60 ліжок.
Зільберман З.І.
До цього на базі другого терапевтичного відділення лікувались пацієнти з захворюваннями органів дихання, нирок та іншими захво-рюваннями терапевтичного профілю. Завідував відділенням лікар вищої кваліфікаційної категорії Зільберман З.І.
Відділення розміщувалось на другому поверсі терапевтичного корпусу і було роз-раховане на 40 ліжок.
Пульмонологічне відділення стало лікувально-діагностичним спеціалізованим цен-тром області, де хворим з легеневою патологією надавалась високоякісна медична допомога.
Першим завідувачем відділення була Іщенко Н.І. Куратором відділення – к.м.н. Шевченко Б.І., який ще до відкриття бронхологічного кабінету самостійно проводив ендобронхіальну санацію та ендобронхіальні заливки.
У попередні роки у відділенні працювали лікарі: Грінберг Г.А., Онищенко А.Г., Каланча К.І., Новак В.К., Незвещук О.О.; медсестри: Слободян Т.Ю., Солован В.Н., Горелік С.Й., молодші медсестри Васківчук С.Г., Салагор М.І.
У подальшому, в зв’язку зі збільшенням алергологічної та імунологічної патології, пульмонологічні ліжка були перепрофільовані і створено 40 ліжок пульмонологічного профілю, 10 ліжок алергологічних та 10 ліжок клінічної імунології. На посаді завідувача відділення до 2005 р. були Незвещук О.О., Калошин Р.О.
Незвещук О.О.
Калошин Р.О.
Денисенко Т.П.
Коваленко С.В.
У червні 2005 р. на посаду завідувача відділенням призначено лікаря-пульмонолога вищої категорії Денисенко Т.П., а у 2011 р. к.м.н. Коваленко С.В. У відділенні працюють лікарі-пульмонологи вищої категорії: Цинтар Т.П., Притуляк О.В., Юхимчук В.В.; лікар-імунолог Саєнко В.Б.; лікарі-пульмонологи: Мигайлюк Л.Д., Ротар Л.В.
Пульмонологічне відділення зорієнтоване здебільшого на сільське населення області, а також на хворих з ускладненою патологією ІІІ рівня курації.
Колектив відділення, 2010 р.
Відділення є клінічною базою Буковинського державного медичного університету. Колектив лікарів плідно співпрацює з кафедрою внутрішньої медицини та ендокринології (завідувач проф. Федів О.І.). Кураторами відділення є доценти: Каспрук Н.М., Кушнір Л.Д., Ступницька Г.Я.
Наукові працівники університету беруть участь у клінічних обходах хворих, консиліумах, навчають молоде покоління фахівців, запроваджують в практику роботи сучасні методи діагностики та лікування хворих.
На базі пульмонологічного відділення підвищують кваліфікацію лікарі-пульмонологи, лікарі-терапевти і середній медичний персонал спеціалізованих відділень медичних закладів області. Відділення забезпечує цілодобову ургентну допомогу хворим з важкою пульмонологічною та алергологічною патологією.
Пульмонологічне відділення, сумісно з працівниками кафедри внутрішньої медицини та ендокринології Буковинського державного медичного університету, як і в попередні роки, забезпечує:
надання висококваліфікованої спеціалізованої діагностичної, лікувальної і профілактичної допомоги хворим із захворюваннями органів дихання;
впровадження сучасних методів діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання;
підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів з питань пульмонології;
проведення аналізу поширення захворювань органів дихання, тимчасової непрацездатності, інвалідності, смертності та розробка ефективних засобів щодо їх зниження і профілактики;
вивчення, узагальнення, розповсюдження досвіду роботи кращих структурних підрозділів та засобів пульмонологічної служби.
Фадеєнко М.Г.
У відділенні під керівництвом старшої медсестри вищої категорії Фадеєнко М.Г. працює 12 медичних сестер, 13 молодших медсестер та сестра-господарка Малярчук М.М.
Завдяки їх вимогливості, високим професійним якостям, самовідданій праці у відділенні забезпечуються дотримання санітарних вимог, створення затишку для пацієнтів, атмосфера ввічливості, співпереживання та прагнення повною мірою віддавати свої знання та уміння обраній професії.
Робота відділення зіткана з повсякденних буднів, в яку вкладено багато світлого розуму, прагнення і готовності в кожну хвилину прийти на допомогу хворим людям.
Враховуючи специфіку пульмонології та надбання минулих поколінь лікарів та науковців, відділення працює в трьох напрямках:
-    раннє виявлення та лікування обструктивного синдрому;
-    надання допомоги хворим з атопічними проявами;
-    використання імуностимуляторів бактеріологічного походження в лікуванні хронічних обструктивних захворювань легень.