Чернівецька обласна клінічна лікарня

Проктологічне відділення

Вiддiленняфункціонує з 1994 року. З моменту заснування відділення є структурним підрозділом обасної клінічної лікарні м. Чернівці для надання спеціалізованої планової, невідкладної та консультативної медичної допомоги хворим м. Чернівці та області з проктологічною патологією, а також є клінічною базою кафедри хірургії Буковинського державного медичного університету.
Насьогоднiшнiйденьпроктологiчневiддiленнярозрахованена 30 лiжок i всвоєму складі налічує 8палатдляхворих, ординаторську, кабiнетзавiдувачавiддiлення, манiпуляцiйнийкабiнет, ендоскопiчнийкабiнет, операцiйнудляпроведенняоперативнихвтручань, перев'язочнийкабiнет, кiмнатудлястаршої медсестри та сестринський пост,кiмнатудляроздачi їжі,санiтарнi кiмнати, допоміжні приміщення. Проктологічне відділення оснащене твердим та м'яким інвентарем, медичним інструментарієм, медобладнанням.
На даний час у вiддiленнi працюють лiкарi:
Бочаров Андрiй Володимирович – завiдуючий вiддiлення з 2007р. по даний час; головний хiрург Головного управлiння по охоронi здоров'я, к. мед. н., доц. кафедри хірургії БДМУ, хірург- проктолог вищої категорії;
 

Андронатiй Iван Васильович - хiрург- проктолог вищої категорії, заслужений лікар України;
 
Капленко Вячеслав Миколайович – хiрург- проктолог вищої категорії;
 
Брагар Олександр Миколайович – хiрург- проктолог другої категорії;
 
Бадовська Яна Валерiївна–хiрург- проктолог;
 
Бродовський Сергiй Петрович – хiрург- проктолог, к. мед. н., доц. кафедри хірургії БДМУ;
 
Корнiйчук Олександр Володимирович – хiрург- проктолог другої категорії;
 
 
Снiгуряк Михайло Михайлович – хiрург- проктолог другої категорії;
 
У відділенні проводиться сучасна діагностика та лікування захворювань товстої та прямої кишки:
1. Вроджені вади розвитку:
2. Набуті хвороби та стани:
3.Хвороби ректального комплексу:
4. Запальні хвороби ободової та прямої кишки:
а). неспецифічні:
б). специфічні ( крім венеричних):
5. Запальні захворювання клітковини:
6. Геморой.
7. Надбані пороки:
8. Дивертикульоз і дивертикуліт товстої кишки;
9. Доброякісні новоутворення товстої та прямої кишки.
 
Методи досліджень:
Лабораторні;
Інструментальні:
Методи лікування:
На базi проктологiчного вiддiлення проходять навчання студенти БДМУ, лiкарi- iнтерни, клiнiчнi ординатори, аспiранти; проводиться наукова робота з актуальноi тематики «Нові методики дiагностики та лiкування неспецифiчного виразкового колiту та хвороби Крона». Впроваджений у практику малоiнвазивний спосiб лiкування геморою- вакуумне лiгування гемороiдальних вузлiв латексними кiльцями.