Чернівецька обласна клінічна лікарня

Ортопедичне відділення

Ортопедотравматологічне відділення було створено в 1958 році. В різні роки відділенням завідували: Молдавський В.Б. (1958-1964р.р.), Черкесова Л.В. (1964-1972р.р.), Бурсук Й.А.(1972-2000р.р.), Василов В.М. з 2000року. Відділення являлося базою спочатку Чернівецького Медичного Інституту, а зараз є однією з баз кафедри травматології та ортопедії Буковинського Державного Медичного Університету. Кафедру очолювали і працювали на базі відділення доц. Ага А.В., професор Драчук П.С., професор Рубленик І.М.. Нині на базі відділення працює доцент кафедри БДМУ Олексюк І.С.

Завідувач відділенням - Василов В. М. , Заслужений лікар України

В ортопедо-травматологічному відділені працюють лікарі з великим досвідом. Завідує відділенням Заслужений лікар України Василов Василь Михайлович. На базі відділення працює лікар вищої категорії, доцент кафедри травматології та ортопедії Буковинської Державної Медичної Академії Олексюк Іван Степанович, який впроваджує нові ефективні методики лікування травм і захворювань кісток і суглобів. Лікарі вищої аттестаційної категорії: Цисар А.Ф., Кваснюк І.Д., Бурсук Є.Й., Спіжавка С.Г., Шваб М.М., Леник Д.К першої категорії Зіньків О.І., другої - Невський В.Г., Василов В.В.
Лікарський склад відділення :
1.Завідувач відділенням - Василов Василь Михайлович вища категорія за фахом,
Заслужений лікар України стаж 27 років.
2.Кандидат медичних наук, доцент кафедри травматології та ортопедії Буковинського Державного Медичного Університету Олексюк Іван Степанович - вища категорія за фахом, стаж 34 роки, відзначений Почесною грамотою Міністра охорони здоров’я України
3.Цисар Анатолій Федорович - вища категорія, стаж 44 роки,
4.Кваснюк Іван Дмитрович - вища категорія, стаж 15 років.
5.Бурсук Євген Йосипович - вища категорія, стаж 15 років.
6.Спіжавка Степан Георгійович - вища категорія, стаж 15 років.
7.Шваб Микола Миколайович - вища категорія, стаж 15 років.
8.Леник Дмитро Кризонтович - вища категорія, стаж 15 років.
9.Зіньків Олег Ігорович - перша категорія, стаж 15 років.
10.Невський Владислав Генадійович – лікар-ординатор, б/к, стаж 3 роки.
11.Василов Валентин Васильвич - лікар-ординатор, б/к

Відділення має пятидесятилітню історію і багатий досвід роботи на ринку медичних послуг та розраховане на одночасне перебування 50 пацієнтів . Рівень оснащеності і підготовки персоналу дозволяє проводити ефективне лікування хворих з пошкодженнями і захворюваннями опорно-рухомої системи. З допомогою адміністрації за бюджетні кошти відділення капітально відремонтовано з заміною всіх комунікацій.


Увідділені працює згуртований кваліфі-кований середній медперсонал.
 
З 1968 року працює Яковець Марія Андріївна, з 1978 року вона старша медична сестра відділення. З 1969 року працює операційною сестрою Костюк Т. В., 1977року постовою сестрою Попадюк С. О. Чуйно ставляться до хворих бакалаври Зінькова А. Б., Костецька Н.В.,медичні сестри - Попюк О. Ф., Мацієвська Л. О., Біляк В. Ф., Фенюк М. Ф, Солопова О. В., Костецька Н.В. Молодший медперсонал Татарина А. Д., Андріой О. І., Опаєць М. В., Водянка Я. В. та інші.
Переможці на кращий медичний пост
На сьогоднішній день у відділені є три прекрасних операційні зали облицьованих мармуром, гіпсувальна кімната, допоміжні приміщення необхідні для лікуванні хворих з різноманітною патологією опорно-рухомої системи. Палати для хворих 2-х,3-х, 4-х та 7 містні.

Обхід проводять доц. Олексюк І.С. та зав відділенням Василов В.М.

Обладнання: у відділенні триває процес оснащення апаратурою і обладнанням. Створений окремий від інших відділень оперблок з відповідним штатом, обладнанням і приміщенням.
Придбано два базових ортопедо-травматологічних набори, два набори спицестержневих апаратів на всі сегменти кінцівок; набір накісткових пластин АО з повною комплектацією,набір для остеосинтезу шийки стегна; комплект інструментів для блокуючого остеосинтезу за методикою професора Рубленика І.М.
західних фірм CHM ТА BEZNOSKA ортопедичний стіл Хоулі; ендопротези типу BIOMET, ZIMMER і типу УкрНДІТО, придбано осцилюючу пилку, набір інструментів для ендопротезування кульшового та колінного суглобів.

Лікування травм у даний час вимагає застосування для скріплення переломів металевих фіксаторів, апаратів зовнішньої фіксації. Наявний у відділенні вибір металоконструкцій дозволяє лікарям найбільше ефективно й індивідуально лікувати кожного хворого, що знижує терміни лікування і дозволяє зменшити наслідки травм. Артроскопічна техніка застосовується для малоінвазивного лікування травм і захворювань суглобів. У відділені накопичений великий досвід в даномурозділі. Відділення по суті є монополістом в області по артроскопіч-ним оперативним втручанням. Цим розділом займається лікар Спіжавка С.Г.
 

Оперує доцент Олексюк І.С.

Так як відділення багато років було і є центром по лікуванню хворих з кістковогнійною патологією, на даний час у нас накопичений найбільший досвід в даній області на Буковині.
Ми займаємося як хірургічним , гак і консервативним лікуванням травм і захворювань, лікуванням хронічних болів у спині, шиї, плечових суглобах, зв'язаних з остеохондрозом. При цьому застосовуються різні лікувальні блокади зі стійким хорошим ефектом.
Успішно виконуються сучасні і високоефективні операції ендопротезування при ушкодженнях і захворюваннях тазостегнового суглоба з використанням найсучасніших протезів вітчизняного й імпортного виробництва (Швейцарія, Франція, Німеччина). Такі операції дозволяють хворим самостійно ходити вже на 2-і доба після хірургічного втручання.
Крім операцій, виконуваних хворим з гострою травмою опорно-рухової системи, ординаторами відділення освоєно і застосовуються наступні ортопедичні операції:

Перспективи розвитку відділення. В найближчому майбутньому планується оволодіти слідуючими лікувально – діагностичними методиками: ультразвукове дослідження суглобів; остеосинтез кісток тазу спицестержневими апаратами; методи оцінки стану кісткової тканини на ступінь остеопорозу.