Чернівецька обласна клінічна лікарня

Організаційно-методичний відділ

Організаційно методичний відділ є структурним підрозділом лікарні і призначений для організації, керівництва та контролю за організаційно-методичною роботою в медичних закладах області, забезпеченням інформаційної підтримки науково-дослідних, науково-практичних та методологічних робіт з усіх напрямків діяльності МОЗ, Головного управління охорони здоров’я, обласної клінічної лікарні та інших медичних закладів, забезпечення функціонування обласного територіального підреєстра Національного Державного реєстру осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС .
 
Оргметодвідділ очолює заступник головного лікаря з організаційно –методичної роботи, лікар вищої кваліфікаційної категорії, Заслужений працівник охорони здоров′я України Лісовий Анатолій Костянтинович
Тел./ ф. +380372 51 47 59
Е-mail : okl@cv.ukrtel.net
 
 
В структуру організаційно-методичного відділу входять:
Цьому чітко структурованому підрозділу після створення інформаційно – аналітичного центру, надані принципово нові функції: розроблені перші схеми експертної оцінки якості та ефективності медичної допомоги, схеми статистичного аналізу, показники моделей кінцевих результатів діяльності служб області та методика складання цифрових, текстових звітів та оглядів. Ці схеми стали прообразом тих стандартів та нормативів, які через два десятиліття країни Заходу прийняли до оптимізації вартості медичної допомоги, і без яких нині неможливий перехід нашої медицини на ринкові засади. Оргметодвідділ почав готувати окремі питання для розгляду на засіданнях Головного управління охорони здоров’я ОДА, наукових товариств, медичної ради обласної клінічної лікарні, де приймаються основні рішення з питань розвитку здоровоохорони області.
Збору інформації були підпорядковані виїзди фахівців обласної клінічної лікарні та інших обласних спеціалізованих закладів в райони області. Вся робота чітко планується, узгоджуються інтереси окремих служб, враховуються проблеми районів.
На основі глибокого і системного аналізу стало можливим надати нову якість справі навчання кадрів з метою підвищення їхньої кваліфікації. Плануються науково-практичні конференції, семінари, декадники з усіх розділів медицини. Наведений чіткий порядок в системі первинної спеціалізації та удосконалення знань лікарів на базі обласних лікувально-профілактичних закладів та інститутів вдосконалення. Організаційно-методична робота була затверджена нормативними документами і посадовими інструкціями розробленими для усіх працівників, починаючи з ФАПів і закінчуючи обласною клінічною лікарнею.
В різні роки оргметодвідділ очолювали заступники головного лікаря з організаційно – методичної роботи Зубович А.П., Лесюк М.О., Світун В.Д., Корнійчук А.С., Гордієнко Н.А.
З метою поліпшення якості надання медичної допомоги населенню області в лікарні відповідно до статті 16 Основ Законодавства України про охорону здоров’я, наказів МОЗ України №285 та №287 від 29.09.97 р. "Про акредитацію закладів охорони здоров’я", в 1999 році при ньому була створена і під його керівництвом працює акредитаційна комісія, яка є уповноваженим органом здійснювати внутрішню акредитацію лікарні. Внутрішня акриди-тація обласної клінічної лікарні - це підготовка в цілому до проведення державної акредита-ції – офіційного визнання статусу закладу охорони здоров’я, наявності в ньому умов для надання медико-санітарної допомоги на третинному рівні, підтверджені його відповідності встановленим критеріям та гарантії високої якості професійної діяльності.
ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" Головною акредитаційною комісією МОЗ України неодноразово була акредитована на вищу акредитаційну категорію.