Чернівецька обласна клінічна лікарня

Лабораторне відділення

Очолює Телесницька Тетяна Вікторівна , лікар вищої кваліфікаційної категорії . 
Лабораторна служба представлена 8 відділами:
Загально – клінічний ;
Біохімічний ;
Імунологічний ;
Бактеріологічний ;
Біохімічна лабораторія реанімаційного відділення ;
Клінічний та біохімічний відділи при інфекційному відділенні ;
Філіал загально – клінічного відділу лабораторії у поліклініці ;
Лабораторія СНІД – блоку .
З метою покращення якості лабораторних досліджень, на базі нашої лабораторії зареєстрована посада лікаря з контролю якості лабораторної діагностики. Крім того лабораторія являється навчальною базою, де проводяться курси підвищення кваліфікації середніх лаборантів і стажування лікарів-лаборантів медичних закладів області.
На сьогоднішній день в лабораторії працює 8 лікарів-лаборантів, 4 лаборанта з вищою немедичною освітою, 25 лаборантів і 8 молодших медсестер.
 Лабораторія обслуговує 18 відділень лікарні :
В лабораторії проводяться понад 150 видів лабораторних досліджень (гематологічні , загально – клінічні , цитологічні , біохімічні , імунологічні, мікробіологічні ).
На протязі року проводиться понад700 тис досліджень.
Загальна оцінка точності результатів вимірювань за результатами проходження раунду МПР в z-показниках становила 100% .
Лабораторія лікарні приймає участь в обласному контролі якості , за результатами якого займає перші місця серед лабораторій області .
Результати показників не виходять за межі допустимих інтервалів. Це свідчить про високу якість лабораторних досліджень.
Лабораторія атестована з виданням атестату акредитації, який засвідчує , що лабораторія відповідає критеріям акредитації на право проведення вимірювань у сфері охорони здоров’я відповідно галузі акредитації.
Історичні відомості
З 17.04.1945 р. по 5.07.50 р. клініко – діагностичною лабораторією Чернівецької обласної клінічної лікарні завідувала Кручішина Тамара Володимирівна(1909 р. народження). На цей час лабораторія мала в своєму складі 8 підрозділів ( загально лікарняна клініко-діагностична лабораторія, клініко-бактеріологічна лабораторія при інфекційному відділенні, клініко-серологічна лабораторія при дермато-венерологічному відділенні, клініко-діагностична лабораторія при хірургічному відділенні, клініко-діагностична лабораторія при кафедрі пропедевтичної терапії, клініко-діагностична лабораторія при кафедрі очних хвороб, біохімічна лабораторія, гістологічна лабораторія) . Обладнання - 3 мікроскопа, 3 апарата Панченко, 3 рахункові камери, 12 меланжерів, 1 центрифуга. Згідно знайдених даних в 1950 році проведено 17963 досліджень.
1950 – 1959 рр. завідувала Налда С.К. (1892 р.)
1959 – 1960 рр. – Єфрян Н.Н. (1919 р.)
1960 – 1973 рр – Халфіна Ревека Мойсеївна (1921р.) Під її керівництвом штат лабораторії розширився і складав : лікарі – 6, середні лаборанти – 21, санітарки – 7. Поступило нове обладнання. Збільшилась кількість проведених за рік досліджень ( 1970 р. – 245 097 : гематологічних – 30002, цитологічних – 452, біохімічних – 82446, мокротиння – 6063, імунологічних – 9155, гельмінтологічних - 8617).
1973р. – 1983 рр. – Ясинська Людмила Василівна.
1987 – 1991 р. завідувала Безручкіна Марфа Наумівна ( 1945)
Під її керівництвом на базі клініко-діагностичної лабораторії обласної клінічної лікарні відкрився організаційно-методичний і контрольний центр по лабораторній справі області , який очолювала Шварковська А.А.
1991 – 2009 р. лабораторією завідувала Васійчук Ганна Федорівна.
 Перші лаборанти Чернівецької клініко-діагностичної лабораторії: