Чернівецька обласна клінічна лікарня

Відділення хронічного гемодіалізу

Протягом останнього десятиріччя в області, як і в Україні в цілому, спостерігається значне збільшення розповсюдженості і захворюваності на хвороби нирок, щорічно цей показник збільшується на 4-6 %.
Переважно це стосується хронічних запальних захворювань нирок та вторинних нефропатій, а також цукровий діабет що призводять до хронічної ниркової недостатності і інвалідізації.
Значна частина таких хворих потребує здійснення комплексних заходів по корекції і підтримці порушеної функції нирок, проведення методів позаниркового очищення крові - гемодіалізу. До 2000 року хворі отримували медичну допомогу шляхом проведення замісної терапії (гемодіалізу) в м. Києві, Івано-Франківську, Львові та інших медичних закладах, що потребувало значних коштів на їх лікування та транспортування.
Виходячи з вище зазначеного, Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, наказом від 16.11.2000 року № 382 створило в складі Обласної клінічної лікарні відділення хронічного гемодіалізу на 10 ліжок, що значно покращило доступність хворих до цього виду медичної допомоги і здешевило її вартість.
Відділення гемодіалізу офіційно відкрито в травні 2001 року. На перших порах працювало 3 апарати Secura фірми B-Braun та 2 апарати Fresenius 2008С ( Німеччина), що надійшли у вигляді гуманітарної допомоги. Радикальні зміни відбулися у відділенні завдяки підтримці обласної державної адміністрації та президента ради депутатів округа Швабія п. Г.Зімнахера. В 2002 році за кошти державного бюджету було закуплено та введено в експлуатацію 5 нових апаратів Fresenius 4008S, що значно покращило якість надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю. З 2001 по 2008 рр. відділення очолював лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії Безерко М.Г., а з 2008 р. – лікар-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії Лупуляк І.О.,


Завідувач відділення Лупуляк І.О.

Старша медсестра відділення Михайлова А.Т.

Штат укомплектований лікарями-анестезіологами Лупуляк І.О., Гайсенюк А.І., та лікарями-нефрологами Федотова С.Г., Фролов А.В. На посаді старшої медичної сестри з моменту відкриття відділення працює досвідчена медична сестра - бакалавр медицини Михайлова А.Т., яка вміло керує середнім та молодшим медичним персоналом.Технічне забезпечення, обслуго-вування апаратів «штучна нирка» та системи водопідготовки проводить інженер відді-лення Марко М.І.


Час вимагав подальшого удосконалення лікування хворих методом гемодіалізу, зростала кількість хворих на хронічну хворобу нирок, тому в червні 2008 року було додатково закуплено 3 апарати Fresenius 4008S, та один апарат Fresenius 4008S в листопаді 2009 року. З цього часу відділення гемодіалізу укомплектовано 9 апаратами виробництва фірми Fresenius medical care.

Працівники відділення тісно співпрацюють з науковцями Чернівецького державного медичного університету, пацієнтів консультують професор Калугін В.А., доцент Гараздюк І.В., професор Зайцев В.І., зав. відділенням урології Левицький А.І., зав. відділенням реанімації та інтенсивної терапії Руснак А.Д.
В червні 2008 року проведена зміна штатного розпису відділення, додатково введено в штат посаду лікаря-анестезіолога.
В даний час на замісній терапії знаходиться 59 пацієнтів, за 2009 рік проведено 6622 програмних гемодіалізи. 18 хворим проведена трансплантація донорської нирки в центрах трансплантації м. Києва та Запоріжжя. Працівниками відділення вивчено методику проведення перитонеального діалізу, хоча із-за відсутності належного фінансування даний метод замісної терапії не був впроваджений. Вивчено вплив еритропоетину для корекції та лікування анемії у хворих з нирковою недостатністю, що широко впроваджено в лікувальну практику.
На майбутнє планується розширення відділення гемодіалізу до 20 діалізних місць, монтаж більш потужної системи водопідготовки Aquasafe фірми Fresenius, закупівля нових апаратів штучна нирка, впровадження методики перитонеального діалізу.