Чернівецька обласна клінічна лікарня

Відділення ендоскопії

Відділення ендоскопії
Ендоскопічне відділення лікарні створене у 1980 р. На посаду завідувача відділенням призначено Бекер А.В. Згодом відділення очолювали Науменко О.М., Миндреску П.І. та Шевченко А.І.
Бекер А.В.
Науменко О.М.
Миндреску П.І.
Глубоченко В.Г.
Ендоскопічне відділення запрацювало завдя-ки допомозі співробітників кафедри факуль-тетської терапії Глубоченка В.Г. та Малюх Л.С. Вони мали кафедральний гастроскоп, придбаний за кошти шефів – Чернівецького олійно-жирового комбінату – і почали впроваджувати ендоскопію в практичну охорону здоров’я.
Були опановані езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія – фіброскопами, бронхоскопія жор-стким бронхоскопом та лапароскопія.
Згодом, після придбання лікарнею бронхофіброскопа у відділенні почали вико-нуватись фібробронхоскопії.
Шевченко А.І.
Дослідження проводить Миндреску П.І.
 
Роботу у відділенні співробітники завжди поєднували та поєднують з наданням практично-методичної районам області.
У 1990 р. завідувачем відділення було призначено лікаря Миндреску П.І. Пізніше було прийнято на роботу лікарів Полтавського І.О. (у 1990 р.) та Ротаря Р.В. (у 1996 р.).
На основі матеріалів досліджень, проведених у відділенні, його завідуючий Миндреску П.І. у 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему: „Виразкові та ерозивні ураження слизової шлун-ку та ДПК у жінок, хворих хронічним холециститом та наявність helycobacter pylori у цій групі захворювань”.
Колектив відділення. Зліва направо: старша медична сестра Швець О.О., лікар Ушаков А.В., медсестра Ковальська Л.В., лікар Полтавський І.О., медсестра Варданян А.Й., лікар Ротар Р.В.
У 2008 р. лікарнею було придбано нову апаратуру: ендоскопічну стійку з монітором та 2 гастрофіброскопи, що дало можливість розширити діапазон ендоскопічних досліджень, покращити їх якість та інформативність і збільшити кількість ендоскопічних обстежень.
З 2005 р., після смерті Миндреску П.І., відділення очолив лікар вищої категорії, головний позаштатний спеціаліст Головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Шевченко А.І. Під його керівництвом лікарі відділення оволоділи сучасними методами ендоскопічного локального гемостазу: інфільтраційним гемостазом, електрокоагуляцією, кліпуванням, аргоноплазмовою коагуляцією, аплікаційними методами зупинки кровотеч.
За час існування відділення обстежено близько 180 тис. пацієнтів із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, гортані та трахеобронхіального дерева. Лікарі відділення досконало здійснюють такі ендоскопічні обстеження, маніпуляції і операції, як езофагогастродуоденоскопія з біопсією, рН-метрія з проведенням експрес НР-тесту, колонофіброскопія, поліпектомія, бронхоскопія, бронхографія, ларингофібробронхоскопія діагностична та оперативна.
Впровадження нових технологій при зупинці шлунково-кишкових кровотеч дало можливість досягнути належних результатів у хірургічному лікуванні пацієнтів із виразковою хворобою шлунку та ДПК.
У даний час відділення оснащене 8 ендоскопічними апаратами, відеоендоскопічною стійкою з набором ендоскопів та інструментарію для оперативних втручань.
Працівники відділення цілодобово несуть ургентну ендоскопічну службу з наданням невідкладної хірургічної допомоги населенню області. У складі екстрених хірургічних бригад виїжджають у райони.