Чернівецька обласна клінічна лікарня

Відділення функціональної діагностики

У 1951 році на базі І-го терапевтичного відділення ОКУ "Чернівецька обласна клінічна лікарня" розташованого в центральному корпусі нині-3-й корпус, було створено електрокардіографічний кабінет, який займав одну кімнату площею 12кв. м і був оснащений одним електрокардіографом ЕКП-5.
Очолювала кабінет лікар-терапевт Богдан Екатерина Олександрівна. З 1953р.кабінет
очолював лікар Мальчик Оскар Давидович. Наступними завідуючими були Лукашук
Микола Михайлович (1972-1986р.р.) З 1986 по 1990рік кабінет очолювала Завидовська Фаїна Овсеївна. Старшою медсестрою кабінету була Боршуляк Галина Іванівна .
З розширенням обсягу обстежень кабінет поповнюється медичними працівниками - лікарями: Глубоченко В.Г., Баранюк Б.Т., Кизлик С.В. ,Браславська І.З., Шерепера Л.К., Снігуряк О.І., Ключевська Т.М., Третьяк Л.І., Жуковська Д.Г., Бойко Л.Д., середнім медичним персоналом: Гуменюк С.З., ДригіБко М.К, Ряба Н.О., Савчук А.В., Гросу Т.І., Стельмах В.І., молодшими медсестрами: Черней О.П., Мілевська А.М., Боднарюк О.М.
З впровадженням нових методик та оснащенням медичною апаратурою розширився обсяг обстежень і в 1990р.було створено відділення функціональної діагностики.
 
 
 
Очолює відділення Браславська І.З.
 
Нині у відділенні працює три лікаря вищої категорії: Браславська І.З., Ключевська Т.М.,
Міняйло Л.Б., три лікарі першої категорії: Мацкуляк Н.Г., Бойкко С.В., Новіченко С.Д.
Старша м/с відділення, м/с вищої категорії Ряба Н.О., м/с вищої категорії Завадська Г.Т.,
м/с першої категорії Погоріловська Н.І.
  
В відділенні проводяться наступні обстеження: ЕКГ, велоегометрія, спірографія, спірографія з медикаментозними пробами, спіровелоергометрія, ехокардіографія, доплерогафія судин органів черевної порожнини та кінцівок, УЗД внутрішніх органів, нирок, сечовидільної системи, жіночих статевих органі, щитоподібної залози.
Кабінети відділення знаходяться,як в стаціонарі лікарні так і в консультативній поліклініці.
З моменту створення електролектрокардіографічного кабінету по теперішній час значно
збільшився обсяг обстежень з 786 обстежень у 1951 році до до 52152 обстежень у 2009р..Зних функціональні обстеження складають 16285 та ультразвукові-35867.
Кабінет функціональної діагностики ,а нині відділення функціональної та ультразвукової
дагностики являється флагманом в області по впровадженню нових методів діагностики
та учбовою базою для лікарів та медсестер функціональної діагностики області.
Так ,вперше в області на базі лікарні було впрваджено метод фонокардіографії, осцилографії, велоергометрії, капіляроскопії ,РН-метрії, комп*ютерної спірогафії та оприділення транскутантно газів крові. У1987 році після проходження курсів інформвції та стажування в Київському науково дослідному інституті ім. Стражеско Браславська І.З.впровадила метод ехокардіографії, новий для лікарні та області ультразвуковий метод дослідження серця. В цей же час лікарем Жуковською Д.Г.вперше в області впроваджено метод ультразвукового дослідження органів черевної порожнини.
За час створення ЕКГ кабінету та відділення на базі лікарні медпраціниками
відділення було підготовлено більше ніж150 лікарів та 30 медсестер для кабінетів функціональноїдіагностики області.
Відділення плідно співпрацює з кафедрами Буковинського державного медичного університету.