Чернівецька обласна клінічна лікарня

Відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії

Першим професійним анестезіологом в обласній клінічній лікарні працював з 1958 по 1961 роки Клевчук Василь Якович (спеціалізація 4 місяці в 1958р. в клініці М.М Амосова). В подальшому працював лікарем урологічного відділення. Нині на заслуженому відпочинку.
З 1959 року був прийнятий на посаду лікаря-анестезіолога Халатурник Іван Васильович, який після проходження спеціалізації по анестезіології в клініці М.М Амосова (зав. курсом анестезіології доц. А.І. Тріщинський) працював анестезіологом в ОКЛ з 1959 року по 2000 рік (спочатку лікарем –анестезіологом, потім старшим анестезіологічної групи, а з 1969 року, після створення відділення анестезіології і реанімації в на 6 ліжок - завідуючим даного відділення. Іван Васильович фактично і є організатором анестезіологічної служби як в лікарні, так і всієї Чернівецької області.
 В цьому ж році Халатурника І.В. наказом Чернівецького обласного відділу охорони здоров’я було призначено першим обласним позаштатним анестезіологом. В подальшому кількість ліжок збільшено і на даний час їх налічується 15.

З 1987 року посаду завідуючого відділення був призначений лікар-анестезіолог відділення Руснак Аурел Дмитрович, який працює по даний час.
Оперативні втручання, до впровадження анестезіологічної служби, проводилися під інфільтративною анестезією 0.25% розчином, новокаїну, рідше самими хірургами під спинномозковим знеболенням і лише окремі операції проводилися під загальним знеболенням.
Загальні знеболення в лікарні спочатку проводилися медичними сестрами (ефір, хлороформ, фторотан, закис азоту тощо) під керівництвом хірургів. Перший інтубаційний наркоз провів в лікарні (а значить і в області) тодішній головний лікар Мішенда М.П. в 1957 році, потім доц. кафедри факультетської хірургії Головко Федір Захарович.
Анестезіологами, на початку впровадження анестезіологічної служби в лікарні і якими проводилися як знеболення в хірургічних відділеннях так і інтенсивна терапія по відповідних відділеннях були: Осипчук Микола Михайлович, Шапіро Лев Вольфович, Стащук Володимир Федорович, який в послідуючому став спочатку доцентом, а потім професором, Косуба Євген Іванович, Бродський Семен Аронович, Кулик Роман Миколайович, Домбровський Борис Дмитрович, Єрменчук Михайло Олександрович.

В одночас з відкриттям відділення була організована і лабораторія, яку очолили лікарі-лаборанти Датченко Р.М., Лучик А.М.
Першою медичною сестрою - анестезісткою відділення була Філіпець В., старшою медичною сестрою - Філіпова Ю.
В 1962 році (в СРСР в 1958) в лікарні уже був запроваджений  і почав проводитися гемодіаліз.
З 1967 року був створений спочатку курс анестезіології та реаніматології при кафедрі факультетської хірургії, завідувач курсу - доцент Стащук В.Ф., в подальшому кафедра анестезіології та реаніматології організована в 1995 році.  Першим завідувачем кафедри з 1995 по 1996 р.р. був доктор мед.н., професор Стащук В.Ф., а з березня 1996 року по даний час доктор мед. н., професор Коновчук В.М.
З моменту створення курсу анестезіології наукове спрямування діяльності співробітників невід'ємно було пов'язане з лікувальною роботою: у практику інтенсивної терапії і анестезіології постійно впроваджувалися нові методи анестезіологічного забезпечення та хірургічної детоксикації організму, оптимізувалися існуючі методи еферентної терапії з метою підвищення їх ефективності та розроблялися нові методики.
   Активну участь в подальшій реалізації результатів наукового пошуку брали асистент Ротар В.І., клінічні ординатори Коновчук В.М., Уца В.В., Іванов В.С. На робочих місцях (в палатах інтенсивного нагляду, у відділенні реанімації, в операційних) науковцям допомогу надавали лікарі Халатурник І.В., Осипчук М.М., Єрменчук М.О., Руснак А.Д., Косуба Є.І., Домбровський Б.Д., Кузьміна Е.Ф., Бродський С.А., Карпо П.М., Молдованов В.І., Іванов В.С., інженер Іванов В.М.
       На базі відділення і на кафедрі співробітниками, або за їх участю і керівництвом апробовані та захищені 2 докторські та 7 кандидатських дисертацій, виконуються ще 3 кандидатські дисертації.
   В практику охорони здоров'я впроваджено понад 110 нових методів діагностики та лікування, з них найбільш вагомі: гемосорбція, лімфосорбція, плазмосорбція,плазмаферез, ультрафільтрація крові, екстракорпоральне підключення донорської свиної селезінки, ультрафіолетове опромінення, внутрішньосудинне лазерне опромінення та озонування крові, ендолімфатична й лімфотропна антибіотикотерапія; перфузія лімфатичної системи в реаніматології та інтенсивній терапії; комбіноване знеболення та інфузійна терапія при хірургічному лікуванні ускладнень виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки; вперше на Україні розроблена програма анестезіологічного забезпечення трансуретральних резекцій передміхурової залози. Велику участь у впровадженнях сучасних наукових досягнень приймають лікарі анестезіологи : Зайшлюк П.Г., Лопатін В.М., Бойко Ю.Г., Сажин А.П., Войцев Ю.М., Шендерюк П.М., зав. відділенням Руснак А.Д. та багато ін.
На базі обласної клінічної лікарні проводиться підготовка лікарів-інтернів і медичних сестер з питань анестезіології та інтенсивної терапії.